■Wonder Festival 2021上海[Shanghai] 物販情報
410元イベント価格
発売元:グッドスマイルカンパニー
340元イベント価格
発売元:グッドスマイルカンパニー
390元イベント価格
発売元:グッドスマイルカンパニー
460元イベント価格
発売元:マックスファクトリー